Čítajte nižšie

arrow

Depresia ročne stojí slovenskú ekonomiku viac ako 71 miliónov eur. Po pandémii to bude ešte vážnejšie.

Depresia je vážne ochorenie, ktoré podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) patri medzi najčastejšie príčiny práceneschopnosti vo svete. Na Slovensku ňou trpí každý pätnásty človek. Odborníci však upozorňujú, že situácia po pandémii ochorenia Covid-19 bude pravdepodobne ešte horšia.

Videozáznam z tlačovej konferencie: https://www.youtube.com/watch?v=9CWBmi8Jv78

Pripravme sa na krízu duševného zdravia

Pandémia koronavírusu výrazne ovplyvnila duševné zdravie ľudí. „Ľudia pociťujú zvýšený psychický tlak, obavu z ochorenia až úzkosť. Prejavuje sa príznakmi ako nechutenstvo, nespavosť či depresívne nálady. Obávajú sa strachu zo straty príjmu, ale aj o blízkych.“, hovorí o dopadoch pandémie na duševné zdravie MUDr. Matúš Virčík, z OZ No more stigma Slovensko.

Okrem zvyšujúcich sa nových prípadov odborníci registrujú aj zhoršenia u existujúcich pacientov s depresiou ale aj inými duševnými ochoreniami. Sociálna izolácia im bráni navštevovať svojho psychiatria v ambulancii, alebo absolvovať psychoterapiu. Existuje však viacero rád, ako v tomto období postupovať. „Na Slovensku máme kvalitné linky prvej pomoci, ako aj viaceré online poradne. Rovnako je možné absolvovať psychoterapiu online, alebo kontaktovať svojho lekára telefonicky. Dôležité je, aby pacient vyhľadal odbornú pomoc,” dodáva Virčík.

Depresia ma výrazný dopad aj na ekonomiku

Štúdia Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave ukázala, že depresia výrazne ovplyvňuje aj zdravotný a sociálny systém. Celkové ročné náklady na všetkých pacientov s depresiou na Slovensku predstavujú viac ako 71 miliónov EUR (71 247 582 EUR). Priame, teda zdravotné, náklady však tvoria iba tretinu (32%). Hlavnú časť, teda 68%, tvoria nepriame, sociálne, náklady. „Skryté náklady, v podobe sociálnych výdavkov na práce-neschopnosť a stratu produktivity práce sú v prípade duševných ochorení a najmä depresie veľmi vysoké,“ vysvetľuje autor štúdie prof. Róbert Babeľa.

Problémom sú však aj neliečení pacienti. Na Slovensku je diagnostikovaný a adekvátne liečený v priemere iba 1 z 5-tich ľudí, ktorí trpia na depresiu. Ak teda rátame s tým, že veľká časť pacientov sa nelieči a po pandémii očakávame nárast nových prípadov, môžeme predpokladať aj ďalší nárast celkových nákladov.

Investovať treba viac

„Vďaka vyčísleniu ekonomických dopadov ochorenia môžeme lepšie uvažovať nad tým, akým spôsobom efektívne investovať do prevencie a liečby depresie na Slovensku,” vysvetľuje cieľ analýzy prof. Babeľa.  „Z výšky vypočítaných nákladov a počtu neliečených pacientov vyplýva, že ďalšie investície sú nevyhnutné. Tie majú očakávanú vysokú úroveň návratnosti: Pri investícií 1 EUR sa očakáva ekonomický benefit, vrátane vplyvov na zdravie, na úrovni viac ako 5 EUR,“ uzatvára profesor.

Celú štúdiu si môžete prečítať na tomto linku: https://bit.ly/2AIy4gc