Ako zistím, či mám depresiu?

Čítajte nižšie

arrow
ornament

Diagnostikovaný a adekvátne liečený je na Slovensku v priemere iba 1 z 5-tich6 ľudí trpiacich depresiou. Ide o vážne ochorenie, ktoré sa však dá liečiť. Ak sa u vás prejavujú nižšie uvedené príznaky, zdôverte sa svojim blízkym a vyhľadajte odbornú pomoc.

Aby sa dalo hovoriť o depresii, musí sa u vás prejaviť aspoň dva z troch hlavných príznakov:

Skľúčená,
depresívna nálada.

Na rozdiel od bežného smútku je hlbšia, trvá aspoň dva týždne a znemožňuje človeku bežné fungovanie. Ľudia trpiaci depresiou popisujú svoju náladu ako smutnú, beznádejnú, bezradnú, sú „zosypaní“, „hotoví s nervami“.

Nič vás neteší.

Ak stratíte záujem o priateľov, koníčky, prácu či iné bežné aktivity, ktoré vás predtým tešili, prežívate takzvanú anhedóniu – neschopnosť cítiť radosť. V jednoduchosti povedané, ide o stav, kedy si neviete užívať život, tešiť sa z neho.

Zníženie energie a unavenosť.

Pretrvávajúci pocit únavy, slabosti, vyčerpanosti. V prípade, že je tento pocit silný, pacient takmer nie je schopný vykonávať bežné aktivity ako je napríklad príprava jedla či osobná hygiena.

Súčasne u vás musia byť prítomné aspoň 2 z nasledujúcich príznakov, ktoré pretrvávajú aspoň 2 týždne:

Zmena chuti do jedla
Bežnejšie je nechutenstvo, no v niektorých prípadoch môže dochádzať naopak k prejedaniu.
Poruchy spánku
Často sa objavuje nespavosť – či už v podobe neschopnosti zaspať, budenia sa v noci či naopak problémov pri vstávaní. Niektorí pacienti však môžu mať opačný problém – nadmernú spavosť.
Spomalenosť alebo chorobný nepokoj
Spomalenosť alebo naopak chorobný nepokoj, ktorý pramení z úzkosti.
Únava
Únava alebo strata energie počas celého dňa.
Znížené sebavedomie
Znížené sebavedomie spojené s pocitom bezcennosti alebo pocitmi viny.
Znížená schopnosť myslieť
Znížená schopnosť myslieť, koncentrovať sa a robiť rozhodnutia.
Samovražedné myšlienky
Opakované samovražedné myšlienky.
depresia

Ľudia trpiaci depresiou môžu pociťovať aj fyzické ťažkosti, najmä:

  • Zvieranie na hrudi
  • Bolesti svalov a kĺbov
  • Zhoršenie trávenia
  • Pocit ťažkých končatín

Ak ste na sebe spozorovali vyššie uvedené príznaky, pozrite sa, čo pre seba môžete sami urobiť.

Čo mám robiť?

6 Pečeňák, J. : Depresia - základná terminológia a diagnostika: file:///C:/Users/kubovicova/Documents/depresia/14895-2393-depresia_-_zakladna_terminologia_a_diagnostika.pdf