Ako zistím, či má môj blízky depresiu?

Čítajte nižšie

arrow
ornament

Diagnostikovaný a adekvátne liečený je na Slovensku v priemere iba 1 z 5-tich7 ľudí trpiacich depresiou. Ide o vážne ochorenie, ktoré sa však dá liečiť. Ak sa u vašich blízkych prejavujú nižšie uvedené príznaky, vyhľadajte pre nich odbornú pomoc.

Aby sa dalo hovoriť o depresii, musí sa u vašich blízkych prejaviť
aspoň dva z troch hlavných príznakov:

Skľúčená,
depresívna nálada.

Na rozdiel od bežného smútku je hlbšia, trvá aspoň dva týždne a znemožňuje človeku bežné fungovanie. Ľudia trpiaci depresiou popisujú svoju náladu ako smutnú, beznádejnú, bezradnú, sú „zosypaní“, „hotoví s nervami“.

Nič vás neteší.

Ak stratíte záujem o priateľov, koníčky, prácu či iné bežné aktivity, ktoré vás predtým tešili, prežívate takzvanú anhedóniu – neschopnosť cítiť radosť. V jednoduchosti povedané, ide o stav, kedy si neviete užívať život, tešiť sa z neho.

Zníženie energie a unavenosť.

Pretrvávajúci pocit únavy, slabosti, vyčerpanosti. V prípade, že je tento pocit silný, pacient takmer nie je schopný vykonávať bežné aktivity ako je napríklad príprava jedla či osobná hygiena.

Depresia, podobne ako napríklad onkologické ochorenia, zasahuje do života nielen konkrétneho človeka, ale aj jeho okolia – hlavne rodiny a priateľov. Ak sa však depresia správne diagnostikuje a lieči, zasiahnutí ľudia sa môžu vrátiť k svojmu bežnému životu. Všímať by ste si mali na blízkom nasledovné varovné signály:

Je dlhodobo skľúčený
Je dlhodobo (aspoň dva týždne nepretržite) smutný, skľúčený, „zosypaný“.
Izoluje sa
Izoluje sa od vás aj zvyšku svojho okolia. Ľudia trpiaci depresiou totiž strácajú záujem o ľudí i aktivity, ktoré ich predtým tešili, sú apatickí.
Chudne alebo priberá
Výrazne chudne alebo priberá.
Je unavený alebo chorobne nepokojný
Je buď unavený a malátny počas celého dňa, alebo chorobne nepokojný – nevie zostať na mieste, poklepkáva si, hrá sa s prsteňmi či vlasmi.
Má problém s pamäťou
Máte pocit, že má problém s pamäťou, nevie sa koncentrovať ani rozhodovať sa.
Nič ho nebaví
Často ho počujete hovoriť vety ako: „Do ničoho sa mi nechce.“, „Nič ma nebaví.“, „Nič nemá zmysel.“, „Cítim sa, ako keby som celú noc pracoval v bani.“
Je utiahnutý
Je utiahnutý, bez sebavedomia, často sa obviňuje.
Má samovražedné reči
Má samovražedné reči či známky pokusu o samovraždu.

Ako môžem pomôcť?

Čo môžete urobiť, ak ste na blízkom spozorovali aspoň dva z vyššie uvedených príznakov a máte podozrenie, že má depresiu?

1.

Nájdite si vhodné miesto a čas a porozprávajte sa s ním. Buďte trpezlivý poslucháč, nesúďte ho a poskytnite mu podporu.

2.

Uistite sa, či dotyčný dostatočne jedáva a pomôžte mu vyhýbať

3.

Akúkoľvek zmienku o samovražde berte vážne a informujte o nej jeho psychiatra/psychológa.

4.

Predovšetkým mu však pomôžte vyhľadať ODBORNÚ POMOC.

Ak neviete, kde vyhľadať odbornú pomoc, obráťte sa na nás:

7 Pečeňák, J. : Depresia - základná terminológia a diagnostika: file:///C:/Users/kubovicova/Documents/depresia/14895-2393-depresia_-_zakladna_terminologia_a_diagnostika.pdf